Automatisk styrning av ventilation och luftning till växthus, uterum, ljusgårdar m.m.